طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه اصفهان

2 استاد تمام گروه انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر ضمن اشاره به نواقص آموزش ترجمۀ شفاهی در مقطع کارشناسی تربیت مترجم زبان انگلیسی، به ارائۀ طرحی برای مراحل ابتدایی آموزش ترجمۀ شفاهی از طریق معرفی فنّ ترجمۀ دیداری و خرده مهارت‌های آن می‌پردازد. رویکرد تکلیف‌محور به دلیل دارا بودن قابلیت‌هایی چون فراگیر محور بودن و تعامل همه‌جانبۀ مدرس و فراگیر دارای قابلیت‌های لازم برای آموزش ترجمۀ دیداری است. از این رو پژوهشگران با بهره‌گیری از‌ این رویکرد آموزش زبان و تلفیق آن با نظریه و عمل در ترجمۀ شفاهی و نیازهای این دوره، طرحی برای ساماندهی آموزش ترجمۀ شفاهی پیشنهاد داده‌اند. همچنین راهبردهای متنوع ترجمۀ دیداری با بهره‌گیری از تکالیف مختلفی که به کنش موفق در دیگر شیوه‌های ترجمۀ شفاهی از قبیل ترجمة پیاپی و هم‌زمان نیز می‌انجامد ارائه شده است. پژوهش پیش رو به مثابۀ یک بستۀ آموزشی برای مدرسان و برنامه‌ریزان درسی و سیاست‌گذاران آموزشی و متولیّان طراحی دروس کارشناسی زبان انگلیسی به‌ویژه واحدهای درسی ترجمۀ شفاهی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Instructional Plan for Sight Translation Teaching in Interpreting Courses

نویسندگان [English]

  • Shilan Shafi'i 1
  • Mansour Tavakoli 2
  • Hossein Vahid Dastjerdi 3
1 PhD Student in Translation Studies. University of Isfahan
2 Full Professor of TEFL; Department of Foreign Languages; University of Isfahan
3 Associate Professor of TEFL; Department of Foreign Languages, University of Isfahan
چکیده [English]

The present paper attempts to elaborate on some deficiencies in interpreting courses in B.A. English translation and suggests an instructional plan for teaching preliminary stages of interpreting courses through applying sight translation and its corresponding strategies. Since task-based teaching approach is leaner-centered and provides opportunities for interaction between teacher and learners, it seems to be promising in interpreting training. Hence, the researchers of the present study utilized this approach and integrated it with theory and practice of interpreting as well as course requirements to suggest a way out of the problems in interpreting courses. Accordingly, various strategies along with different tasks in sight translation were presented which result in successful performance in both sight translation and consecutive and simultaneous interpreting. The present study may serve as an instructional package for local instructors, curriculum designers and policy-makers in the English translation undergraduate level and particularly in the interpreting courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpreting
  • sight translation
  • task-based language teaching