بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به اینکه نقد ادبی یکی از مهم‌ترین دروس رشتۀ زبان و ادبیات عربی است و کتاب‌های بسیاری در این زمینه نگاشته شده است که شاید بتواند نقشۀ راه مناسبی باشد برای آموزش نقد ادبی؛ این مقاله به بررسی کتابی می‌پردازد که مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر (عملی­ تطبیقی) نام دارد؛ نویسندۀ این کتاب حمید احمدیان است و در سازمان مطالعه و تدوین (سمت) به چاپ رسیده است. نگارندۀ مقاله به موضوعاتی چون: عنوان کتاب، ساختار کتاب، مقدمه و تقسیم‌بندی فصول، انسجام، منابع مورد استفاده، و در بررسی محتوا به شیوه‌‌‌های نقد ادبی که کتاب از آن‌ها سخن به میان آورده است می‌‌‌پردازد؛ شیوه‌‌‌هایی چون تاریخی، جامعه‌‌‌شناختی، روان‌شناختی، فرمالیستی و ساختارگرا. در بسیاری از شیوه‌‌‌های نقد ادبی که نویسندۀ کتاب از آن سخن می‌‌‌گوید، کمتر نشانی از انسجام و یکدستی در ارائۀ آراء، اندیشه‌‌‌ها و معرفی ناقدان معروف هر یک از این شیوه‌‌‌ها وجود دارد؛ همچنین نارسایی‌‌‌هایی در توضیح بسیاری از مفاهیم و موضوعات شیوه‌‌‌های نقد ادبی در این کتاب به چشم می‌‌‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Entitled Approaches in Contemporary Arabic Literary Criticism (Applied- Comparative)

نویسنده [English]

  • Ali Bashiri
Assistant Professor of Arabic Language and Literature Department; University of Kashan
چکیده [English]

With regard to the fact that literary criticism is one of the most important courses in the field of Arabic Language and Literature, and many books have been written in this regard that perhaps could be a proper road map for teaching literary criticism, in this article, the author aims to review a book entitled Approaches in Contemporary Arabic Literary Criticism (applied-comparative), written by Mr. Hamid Ahmadian and published by SAMT Organization. The author intends to review subjects such as the book’s title, structure, introduction, division of chapters, coherence and references, and in reviewing the context, addresses the methods of literary criticism mentioned in the book such as historical, sociological, psychological, formalistic, and structuralist methods. In many of literary criticism methods mentioned by the author, there is rarely consistency and uniformity in representing the ideas, thoughts, and introducing famous critics of each method; in addition, there is an insufficiency in explaining many of the concepts and subjects of literary criticism methods in this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Criticism
  • literary criticism methods
  • Approaches in Contemporary Arabic Literary Criticism (applied-comparative)