شناسنامه علمی نشریه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مدیر مسئول: دکتر داود مهدوی زادگان
سردبیر: دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
هیئتِ تحریریه
دکتر محمد آرمند/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر ابراهیم برزگر/ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر اسمعیل ابونوری/ استاد دانشگاه سمنان
دکتر محمود بی‌جن خان/ استاد دانشگاه تهران
دکتر جواد حاتمی/ استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر شهلا رقیب دوست/ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر عباسعلی گائینی/ استاد دانشگاه تهران
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی/ دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر علیرضا محسنی تبریزی/استاد دانشگاه تهران
دکتر فلیسیتاس مکگیل کریست/ استاد دانشگاه گوتینگن و مدیر بخش پژوهش رسانه در مؤسسه بین‌المللی مطالعات کتاب درسی گئورگ اکرت آلمان
دکتر محمدعلی اکبری/ استاد دانشگاه ایلام
دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر حسینعلی کوهستانی /استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 
مدیر داخلی: دکتر طالب زندی
ویراستار: لیلا احمدی کمر پشتی
مترجم و ویراستار چکیده‌های انگلیسی: مژگان ضرغامی
کارشناس: زهرا فداکار
حروف‌‌نگار و صفحه‌آرا: مریم طاهری
طراح جلد: معصومه السادات رسول‌زاده
صاحب امتیاز: سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
این نشریه در پایگاه‌های اطلاعات علمی زیر نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی: www.isc.gov.ir 2. DOAJ به نشانی www.doaj.org
3. جهاد دانشگاهی
(SID) به نشانی: www.SID.ir

عنوان مقاله [English]

Biannual Journal of the Institute for Research and Development in the Humanities, SAMT