کلیدواژه‌ها = آموزش زبان فارسی
تعداد مقالات: 2
1. فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-48

امیررضا وکیلی فرد؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ نادیا احمدی خلخالی


2. تألیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تأکید بر آموزش تلفظ

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-61

زهرا ابوالحسنی چیمه