دوره و شماره: دوره 25، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 1-289 
شناسایی و اولویت بندی ملاک‌های ارزیابی کتب چاپی در حوزه علوم پزشکی

صفحه 237-271

10.30487/rwab.2021.533853.1462

محمد آرمند؛ مرتضی همت؛ میثم رحمانی؛ سپیده فهیمی فر؛ علی بهروزی؛ فرزانه طالب حقیقی؛ مریم زرقانی