تعداد مقالات: 177
105. ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-78

ناصر رشیدی؛ مریم بهرامی


106. ضرورت تدوین کتاب فلسفه اسلامی با رویکرد آموزشی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-67

ملیحه صابری نجف‌آبادی


108. خاقانی‌پژوهی؛ معرفی و نقد پژوهش‌های انجام‌گرفته دربارة خاقانی از آغاز تا امروز

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 74-93

ناصر نیکوبخت؛ سیدعلی سراج


110. معیارها و شاخص‌های تدوین و ارزیابی کتاب‌های مکالمة عربی دانشگاه پیام نور بر اساس اهداف آموزشی وزارت علوم و فناوری

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-97

هادی نظری منظم؛ عیسی متقی زاده؛ لیلا محمدی نیا


114. «چون جمع شد معانی» نقد و بررسی کتاب نگاهی تحلیلی به علم بیان

دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 82-98

روح الله هادی


115. طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-128

شیلان شفیعی؛ منصور توکلی؛ حسین وحید دستجردی


116. معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-115

منوچهر جعفری گهر؛ بهروز جمالوندی


117. جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل‌‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 76-98

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جهانگیر صفری


119. ضرورت تأسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-98

غلامحسین غلامحسین زاده


120. تحلیل محتوای متون درسی تاریخ دانشگاهها با تأکید بر تکنیک سطح خوانایی فرای

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

امامعلی شعبانی؛ رزا معماری


121. بررسی تأثیر روش بارش مغزی بر خلاقیت هنرجویان در آموزش تصویرسازی

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-98

هما رضازاده؛ مرتضی پورمحمدی؛ فاطمه حسن پور


122. تحلیل شبکه هم‌تألیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزة کتاب الکترونیکی

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-108

سپیده فهیمی فر؛ محمدرضاا وصفی


123. تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-86

موسی پیری؛ منیره نیک پیران


124. نکاتی چند درباره ویرایش متون درسی

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 65-76