تعداد مقالات: 190
151. تحلیل کتاب‌سنجی و توزیع موضوعی کتاب‌ در حوزه نظری علوم ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب‌سنجی و جهت‌گیری موضوعی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-103

شیما موسوی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید ابراهیم پور


152. ضرورت بازنگری سرفصل دروس رشته ادیان و عرفان

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 79-91


156. نقد کتاب فلسفة روش تحقیق در علوم انسانی

دوره 18، شماره 32، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-151

مصطفی همدانی


157. نیازسنجی واحد درسی «گویش‌شناسی» و ضرورت تدوین کتاب درسی دانشگاهی مربوط

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-110

محمدامین ناصح؛ زهرا استادزاده


158. نقد کتاب ارتباط‌شناسی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-115

مصطفی همدانی


159. نقد و بررسی کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی تألیف: جرالد ال. گوتک

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-135

رمضان برخورداری


160. بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-131

وحید صادقی


161. نقد و بررسی کتاب مختارات من الشعر العربی الحدیث، اثر مصطفی بَدَوی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 112-131

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی


162. نقد دیوان‌ها و گزیده‌های اشعار رودکی منتشر شده در ایران

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-146

مهدی حیدری


163. نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


165. بررسی متون درسی نظام‌های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-139

سیدحسین میرجلیلی


167. بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی)

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-149

علی بشیری


168. معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-115

منوچهر جعفری گهر؛ بهروز جمالوندی


169. آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-138

شیرین سلیمی بنی؛ حسین حیدری تبریزی؛ اکبر روحی


170. دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مرتضی کرمی؛ سمیه حاتمی کیا؛ رویا پورحاجی


171. نقد کتاب فرق اسلامی جلد2

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-162

ملیحه صابری نجف‌آبادی


172. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور


173. بررسی جایگاه تصاویر خلاقانة ادبی در تدوین کتب دانشگاهی با رویکرد باشلاری

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 114-130

محمود جوان؛ عبدالرضا حسنی


175. پیش بایستها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 117-138