تعداد مقالات: 190
126. تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-86

موسی پیری؛ منیره نیک پیران


127. نکاتی چند درباره ویرایش متون درسی

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 65-76


129. نیازسنجی سرفصلها و منابع درسی رشته های هنر

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-99


132. ابزارهای مطالعاتی در منابع جغرافیایی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-92

پروانه شاه‌حسینی


134. آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-120

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبایی فارانی


135. تحلیل محتوای کتاب آمار و مدل‌سازی بر اساس ساختار و نوع مسائل دیوید جانسن و دیدگاه دبیران

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 94-110

فیروز محمودی؛ لاله محمدپور زال


139. تأثیر تلفیق رمان‌های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه با کتب درسی چاپی بر یادگیری تاریخ دانشگاهی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 82-95

محممد علی رستمی نژاد؛ هادی سلیمان پور؛ اسد الله زنگویی


141. زبان غیرمعیار در فرهنگ درست‌نویسی سخن

دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-120

حسین داوری


142. طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-128

شیلان شفیعی؛ منصور توکلی؛ حسین وحید دستجردی


144. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور


145. آسیب‌شناسی کتاب‌های دانشگاهی ازمنظرِ نگارشی با تمرکز بر کلیشه‌نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

الهام سیدان


146. نقد و تکمله‌ای بر سراچة آوا و رنگ

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-146

محمدرضا ترکی


147. تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-118

ناصر رشیدی؛ مریم زارعی


148. مقایسه تأثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-113

حسن فانیدپور؛ جواد حاتمی؛ یوسف مهدوی نسب؛ محمد آرمند


150. بررسی تأثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-131

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ فهیمه بشارتی کلایه